Questions & Answers

Write us an e-mail via the form, or just send us an e-mail directly at.

SEND US A MESSAGE

  CONTACT INFORMATION

  50 East 52nd Street
  Brooklyn, NY 10022
  United States

  +1322224332
  +4643758533

  info@google.com
  support@google.com

  Do you have questions about how we can help your company? Send us an email and we’ll get in touch shortly.

  OPĆENITE INFORMACIJE

  Zbog čega je neophodan godišnji servis?

  Razloga za redovni godišnji servis je više. Naime, kako bi imali višegodišnje jamstvo na uređaj potrebno ga je i periodično pregledati kako bi se otklonili potencijalni problemi koji mogu uzrokovati probleme u radu. U jednom od prijašnjih postova objasnili smo i kako se na isparivaču mogu skupiti bakterije i mikroorganizmi koji mogu uzrokovati i zdravstvene probleme. Tijekom servisa pregledava se uređaj, lužinom ispire odvod, dezinficira isparivač, ispuhuje kondenzator vanjske jedinice te se kontrolira tlak plina i temperatura ispuha. Ukoliko vaš klima uređaj redovito servisirate kod ovlaštenog servisera on će raditi besprijekorno, sigurno i vrijedit će vam garancija.

  Zbog čega voda kapa iz klima uređaja?

  Često se pitate ubog čega klima preko ljeta izbacuje vodu iz unutarnje, a preko zime iz vanjske jedinice?

  Voda je zapravo kondenzat koji nastaje na hladnim dijelovima klime. Ljeti se klima, naravno, koristi za hlađenje te je unutarnja jedinica hladna i na njoj se kondenzira vlaga iz zraka. S druge strane, zimi je vanjska jedinica hladna te za vlažnih dana iz nje počinje teći voda. Kapanje vode iz klima uređaja stoga nije nešto zbog čega bi se trebali zabrinjavati.

  Što utječe na odabir klima uređaja?

  U praksi se pokazalo da odabir uređaja ovisi o nizu faktora kao na primjer:

  • potrebe korisnika (hlađenje i grijanje ili hlađenje i dogrijavanje)
  • broj prostorija, njihov volumen i namjena
  • lokacija i obilježja objekta (izolacija, raspored prostorija itd.)
  • smještaj unutarnje jedinice s obzirom na mogućnost montaže, raspored namještaja i želje korisnika
  • smještaj vanjske jedinice s obzirom na mogućnost montaže (odvod kondenzata) i zahtjeve servisiranja i održavanja

  To su samo neki faktori koji utječu na odabir rješenja, a u pravilu svaki objekt ima i neke specifičnosti pa je za krajnji odabir potrebno obaviti posjet i uviđaj prostora.

   

  Što su mono klima uređaji?

  Mono klima uređaji su sistemi od jedne unutarnje i jedne vanjske jedinice. Ovakvi se sistemi još znaju nazivati ‘mono-split’ ili ‘single’ sistemima.

  Koje su glavne smjernice pri odabiru klima uređaja?

  Glavne smjernice pri odabiru klima uređaja uvijek su površina prostora koji se želi klimatizirati, buka koji uređaj stvara, izgled i dimenzije unutarnje/vanjske jedinice, energetska učinkovitost, te dodatna oprema i funkcije koje uređaj nudi.

  Što je oznaka SCOP?

  SCOP (seasonal coefficient of performance) je koeficijent energetske učinkovitosti grijanja – ukazuje na omjer dobivenog grijanja na utrošen jedan kilovat (kW) električne energije.

  Koja je idealna temperatura prostorije u sezoni grijanja/hlađenja?

  U sezoni hlađenja idealna temperatura prostora trebala bi biti 22-24ºC, dok bi temperatura prostora u sezoni grijanja trebala biti 20-22ºC.

  Može li svaki klima uređaj grijati prostor do vanjske temperature -15ºC?

  Svaki uređaj će raditi u grijanju do vanjske temperature -15ºC, no ukoliko Vam je potreban klima uređaj kao (jedini) izvor grijanja na niskim vanjskim temperaturama, obavezno se savjetujte sa našim stručnim osobljem za preporuku adekvatnog klima uređaja prema Vašim potrebama grijanja.

  Koje su prednosti inverter klima uređaja?

  Inverterski klima uređaji predstavljaju najmoderniju tehnologiju u klimatizaciji i njihova primjena ima cijeli niz prednosti:

  • malu potrošnju električne energije (vrlo visok stupanj energetske učinkovitosti)
  • brzo postizanje željene temperature u prostoru
  • pouzdan rad u grijanju na niskim temperaturama

   

  Koja je razlika između klasičnog klima uređaja i invertera?

  To je klima uređaj (pogledati prednosti inverter klima uređaja) koji ima elektronski upravljan kompresor, čime mjenja okretaje, a time i tlakove na kojima radi. Za razliku od klasične klime, kojoj sa daljinskim podesite zadanu temperaturu, a ona samo služi kao temperatura termostata, jer klima ili radi ili ne, kod invertera imamo nekoliko snaga kojima radi, pa kako se približava temperaturi koju smo mu podesili, tako smanjuje tlakove, odnosno snagu grijanja. Time se je dobio 30-tak % ekonomičniji rad, manje opterećenje električne instalacije stalnim ukapčanjem i iskapčanjem kompresora i daleko bolji rad u zimskim uvjetima. Zašto ponekad klima ima neugodan miris?

  Razlog je u bakterijama koje su se preko ljeta nakupile na isparivaču. U takvom slučaju potrebno je napraviti servis (pogledati servis i čisćenje klima uređaja) kod kojeg će se isparivač dezinficirati.

  Zašto klima u grijanju ponekad prestane sa radom i napravi jedan čudan zvuk?

  To je trenutak kada klima ide u odleđivanje – tzv. defrost. Normalan ciklus, do kojeg dolazi kada su vanjske temperature niske i koji služi zato da bi se vanjska jedinica oslobodila eventualnog leda koji se na njoj nakupio. Obično traje 3-4 minute i ponavlja se jednom na sat, ali i to ovisi o modelima i kvaliteti klima uređaja.

  Što su multi klima uređaji?

  Multi klima uređaji su sistemi od više unutarnjih, a jedne vanjske jedinice. Ovakvi se sistemi još znaju nazivati ‘multi-split’ sistemima.

  Što su klima uređaji za poslovnu uporabu?

  Klima uređajima za poslovnu uporabu smatraju se sistemi čija je namjena cjelodnevni rad, svaki dan godišnje, kako u načinu hlađenja, tako i grijanja. Takve sisteme odlikuje visoka razina pouzdanosti.

  Što je oznaka SEER?

  SEER (Seasonal energy efficiency ratio) je koeficijent energetske učinkovitosti hlađenja – ukazuje na omjer dobivenog hlađenja na utrošen jedan kilovat (kW) električne energije.

  Koja snaga klima uređaja mi je potrebna?

  Kod određivanje snage klima uređaja za jednu prostoriju visine do 3 metra računa se jedan kilovat (kW) snage za svakih 10m2 površine – za prostoriju 50m2 površine potreban je uređaj snage 5,0 kW.

  Koju sve opremu klima uređaji mogu imati?

  Dodatna oprema/funkcije klima uređaja mogu biti antibakterijski filtri zraka, senzor pokreta, mogućnost kontrole uređaja putem smartphonea, ionizator zraka, funkcija ovlaživanja te slične funkcije rada.