Informacije

POČETNA  🠒 INFORMACIJE

INFORMACIJE

INFORMACIJE

Opći uvjeti poslovanja MAKINJA d.o.o.    

I. Osnovne odredbe

Opći uvjeti poslovanja I. Osnovne odredbe Ovim Općim uvjetima (u daljnjem tekstu „OU“) uspostavljaju se odnosi između ugovornih strana Ugovora o kupoprodaji. Ugovorne strane su: (1)  MAKINJA doo, trgovačko društvo OIB: 76711174886, sa sjedištem u Ulici bana Mladenova 1, Split, upisano u sudski registar Okružnog suda Split, Odjel: d.o.o., broj uloška 04505573 kao Prodavatelj (u daljnjem tekstu: (u daljnjem tekstu „Prodavatelj“) i (2) Kupac, koji može biti i Potrošač (u daljnjem tekstu „Kupac“). Dodatne informacije o Prodavatelju možete pronaći na www.klimeonline.com u odjeljku  „Kontakt“.

Kupac je potrošač ili poduzetnik.

Potrošač je fizička osoba koja sklapanjem i ispunjenjem Potrošačkog ugovora ne djeluje u interesu svoje poslovne ili druge poduzetničke djelatnosti.

Pravni odnosi između Prodavatelja i Kupca koji nisu izričito razrađeni ovim Općim uvjetima podliježu odgovarajućim pravnim odredbama Zakona br. 40/1964 kako je navedeno u Građanskom zakoniku, kao i povezanim propisima.

Poduzetnik je: osoba upisana u sudski registar,

ovih Općih uvjeta, Poduzetnik je i svaka osoba koja u vezi s poduzetničkom djelatnošću postupa na način opisan u prethodnoj izjavi. Ako Kupac u svojoj narudžbi navede ID tvrtke, slaže se s odredbama OU-a specifičnim za Poduzetnike.

Pravni odnosi između Prodavatelja i Kupca koji djeluje kao Poduzetnik koji nisu obrađeni u ovim Općim uvjetima ili Ugovoru između Prodavatelja i Kupca podliježu odgovarajućim pravnim odredbama Zakona br. 513/1991 Trgovačkog zakona kako se pojavljuje u kasnijim propisima, kao i svim drugim povezanim propisima. U slučaju bilo kakvog sukoba između ovih Općih uvjeta i Ugovora, prednost ima tekst Ugovora.

Izradom i narudžbom Kupac potvrđuje da je dobro upoznat s ovim Općim uvjetima, čiji je sastavni dio dokument „Povratna roba“ i „Dostava“, kao i uvjetima naručene usluge i/ili dostavljene licence. prava, te prihvaća ove Opće uvjete i gore navedene uvjete kako su navedeni i važeći u trenutku podnošenja narudžbe.

Kupnjom bilo kojeg proizvoda u izboru proizvoda Prodavatelja, Kupac ne stječe nikakva prava korištenja registriranih zaštitnih znakova, komercijalnih naziva i naslova, poslovnih logotipa ili patenata Prodavatelja ili drugih tvrtki, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno.

II. Kupoprodajni ugovor

1. Sklapanje kupoprodajnog ugovora

Ako je Kupac identificiran kao Potrošač, Ugovor o kupoprodaji nudi Prodavatelj stavljajući svoj proizvod na prodaju na web stranici svoje e-trgovine. Kontakt je zaključen kada Kupac (Potrošač) preda narudžbu, koju zatim Prodavatelj prima i potvrđuje. Zaprimanje narudžbe Prodavatelj odmah potvrđuje putem e-maila poslanog na e-mail adresu Kupca koju je Kupac naveo. Međutim, ovaj e-mail ne utječe na sklapanje samog kupoprodajnog ugovora. Novozaključeni ugovor (uključujući i dogovorenu cijenu) može se promijeniti ili otkazati samo na temelju dogovora obiju strana ili iz pravnih razloga. Za iznimku iz ovog procesa, vidi odjeljak “VI. Naručivanje".

Ukoliko je Kupac identificiran kao Poduzetnik, Ugovor o kupoprodaji nudi se narudžbom koju šalje Poduzetnik kupac, a sklopljen je u trenutku dostave potvrde i suglasnosti o kupoprodaji koju Prodavatelj šalje Kupcu. Prodavatelj ne snosi odgovornost za pogreške nastale u prijenosu podataka. Ugovor se sklapa na hrvatskom jeziku.

Kupac ima mogućnost pregledati i ispraviti narudžbu prije predaje. Ovi Opći uvjeti dostupni su na pojedinim web portalima Prodavatelja te su stoga otvoreni za arhiviranje i reprodukciju od strane Kupca

.

POLITIKA PRIVATNOSTI

UVJETI KORIŠTENJA

UVJETI KORIŠTENJA Ovi Uvjeti vezani uz obradu osobnih podataka (dalje u tekstu Uvjeti) opisuju način na koji MAKINJA doo, sa sjedištem na adresi Ban Mladenova 1., 21000, Split, PDV ID: HR76711174886, registrirano u Trgovački registar Okružnog suda u Splitu, (dalje u tekstu „Društvo” ili „mi”) obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu pružanja naših usluga, a koje se sastoje u prodaji i distribuciji dodataka prehrani, sportske odjeće i pribora za vježbanje putem internetske trgovine (u daljnjem tekstu „Usluge“) na web stranici www.klimeonline.com (u daljnjem tekstu „Mrežna stranica“), kao i putem drugih sredstava daljinske komunikacije.

Tvrtka je odgovorna za obradu osobnih podataka prema Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (EU) od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanje takvih podataka, stavljajući izvan snage Direktivu 95/46 / EZ ["GDPR". “] i akt br. 18/2018 Zb. o zaštiti osobnih podataka i o izmjenama i dopunama određenih zakona, kako su trenutno na snazi [dalje u tekstu „Zakon br. 18/2018 Zb. ”].

Tvrtka je poduzela sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurala zaštitu osobnih podataka.

„Osobni podaci”: podaci koji se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, a koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno opće primjenjivim identifikatorom, drugim identifikatorom kao što je ime, prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji ili internetski identifikator, ili na temelju jedne ili više karakteristika ili osobina koje čine njegov fizički identitet, fiziološki identitet, genetski identitet, mentalni identitet, ekonomski identitet, kulturni identitet ili društveni identitet.

„Obrada osobnih podataka”: postupak obrade ili skup postupaka obrade koji uključuje osobne podatke ili datoteke osobnih podataka, posebno prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, mijenjanje, dohvaćanje, pregledavanje, iskorištavanje, prijenos, širenje ili na drugi način, kombiniranje, ograničavanje, brisanje, bilo da se provodi automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima. 

 

KAKVE INFORMACIJE SKUPLJAMO? I ZA KOJU SVRHU?

Prikupljamo sljedeće osobne podatke (u daljnjem tekstu Osobni podaci) ovisno o tome kako i u kojoj mjeri koristite našu web stranicu i/ili usluge:

A. Podaci potrebni za registraciju i pristup web stranici

Kako bisTE se registrirali na našoj web stranici i potom prijavili na našu web stranicu i pristupili našim personaliziranim uslugama na web stranici, obrađujemo sljedeće osobne podatke: (i) vaše ime, (ii) vaše prezime i (iii) vašu e-poštu.

 Obrada takvih podataka nužna je za ispunjenje ugovora čije smo Vi i mi ugovorne strane. Pravnu osnovu za obradu ovih podataka predstavlja Sec. 6 (1) (b) GDPR.

B. Informacije potrebne za pružanje Usluga

U svrhu pružanja naših Usluga (tj. [isporuka robe koju ste naručili / pružanje usluga koje ste kupili]) obrađujemo sljedeće osobne podatke: (i) vaše ime, (ii) prezime, (iii) adresu, ( iv) e-mail, (v) broj telefona i (vi) podatke o vašoj platnoj kartici (osobito broj kartice, datum isteka i CVV kod).

 Obrada takvih podataka nužna je za ispunjenje ugovora čije smo Vi i mi ugovorne strane. Pravnu osnovu za obradu ovih podataka je Sec. 6 (1) (b) GDPR.

C. Podaci prikupljeni u marketinške svrhe

Kako biste primali naše nove dolaske i/ili biltene, informacije o popustima, ažuriranjima, poboljšanjima i ponudama te druge marketinške materijale u obliku e-pošte, SMS poruka ili pošte i/ili obavijesti, obrađujemo vaše: (i) ime , (ii) prezime, (iii) e-mail, (iv) broj telefona i (v) adresu.

Ove osobne podatke obrađujemo uz vaš izričiti pristanak. Pravna osnova za obradu ovih podataka je Sec. 6 (1) (b) GDPR.

Ako odlučite da više niste zainteresirani za primanje takvih vijesti, imate pravo povući svoj pristanak klikom na hipervezu izravno u e-mail komunikaciji i/ili dostupnu ovdje: https://klimeonline.com/newsletter/ upravljati/. Povlačenje privole može rezultirati time da nećete primati obavijesti o popustima, ažuriranjima, poboljšanjima i ponudama. Ne možete opozvati svoj pristanak za primanje e-poruka koje sadrže obavijesti vezane uz pružanje Usluga. 

D. Informacije prikupljene tijekom vašeg pregledavanja naše web stranice

D. Informacije prikupljene tijekom vašeg pregledavanja naše web stranice Kako bismo kontinuirano poboljšavali naše usluge, kako bismo razvili vaše korisničko iskustvo pri korištenju naše web stranice, obrađujemo podatke koji se odnose na: (i) vaše računalo, (ii) posjete ili korištenje naše web stranice i/ili naših usluga (uključujući vašu IP adresu , geografski položaj, vrsta i verzija vašeg preglednika/operativnog sustava, izvorne veze, duljina posjeta pregledanim stranicama i kretanja na našoj web stranici ili bilo koje slične informacije koje Društvo može dobiti izravno ili neizravno od trećih pružatelja usluga), (iii) generirani vašim korištenjem naše web stranice i/ili usluga ili koji su generirani tijekom korištenja naših usluga (uključujući vremenski raspored, učestalost i obrazac korištenja web stranice).

Ove osobne podatke obrađujemo uz vaš izričiti pristanak. Pravna osnova za obradu ovih podataka je Sec. 6 (1) (b) GDPR.

E. Informacije prikupljene ostavljanjem komentara / ocjene

Prilikom ostavljanja ocjene ili objave komentara na našoj web stranici, obradit ćemo osobne podatke koje ostavite uz ocjenu/komentar na našoj web stranici, tako da ćemo obraditi vaše: (i) ime, (ii) prezime, (iii) nadimak koji ste odabrali da biste ostavili komentar/ocjenu i (iv) sve druge informacije koje ste odabrali uključiti u ocjenu/komentar.

Ove osobne podatke obrađujemo uz vaš izričiti pristanak. Pravna osnova za obradu ovih podataka je Sec. 6 (1) (b) GDPR.

F. Informacije prikupljene tijekom komunikacije s nama

Kako bismo s vama komunicirali iz bilo kojeg razloga (primjerice, podrška u korištenju web stranice / korištenje usluga, povrat novca, rješavanje bilo kakvih problema itd.) obradit ćemo sljedeće osobne podatke: (i) vaše ime, (ii) prezime, (iii) adresa, (iv) e-pošta, (v) telefonski broj, (vi) sadržaj komunikacije, (vii) metapodaci povezani s komunikacijom i (viii)) svi drugi potrebni podaci koje odlučite dati u komunikacija.

Obrada takvih podataka nužna je za ispunjenje ugovora čije smo Vi i mi ugovorne strane. Pravnu osnovu za obradu ovih podataka je Sec. 6 (1) (b) GDPR.

G. Podaci prikupljeni tijekom postupka povrata

Tijekom postupka povrata novca na temelju Vašeg prigovora na robu ili usluge koje pružamo, obrađivati ćemo osobne podatke prvenstveno u rasponu (i) imena, (ii) prezimena, (iii) e-maila, (iv) telefona broj, (v) adresu i (vi) IBAN.

Obrada takvih osobnih podataka nužna je za ispunjavanje naše zakonske obveze, posebno prema Zakonu br. 250/2007 Zb. o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama, Zakonom br. 40/1964 Coll. Građanski zakonik. Pravna osnova za obradu takvih podataka navedena je u članku 6. stavku 2. 1 slovo c) GDPR. 

 

NA TEMELJU ČEGA MOŽEMO OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE?

Uz gore navedeno, imamo pravo obrađivati vaše osobne podatke kako bismo ispunili svoje zakonske obveze prema članku 6. stavku 1. točki (c) GDPR-a ili zaštitili svoje legitimne interese prema članku 6. stavku (1.), (f) GDPR-a, primjerice za sprječavanje prijevara, sigurnost mreže i informacija te izravni marketing.

Obradit ćemo vaše osobne podatke u skladu s primjenjivim zakonom i zaštitit ćemo vaše osobne podatke od zlouporabe i/ili nezakonitog otkrivanja.

 

KAKO DIJELIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Kako bismo naše web mjesto i/ili usluge učinili dostupnima (i ako je potrebno zbog okolnosti), imamo pravo dati vaše osobne podatke (a vi dajete privolu za takvo pružanje) u skladu s načelom minimizacije samo ograničenom krugu osobama, našim zaposlenicima, podizvođačima, službenicima, savjetnicima, prodajnim predstavnicima, dobavljačima ili povezanim stranama Društva i Pružatelja usluga u mjeri u kojoj je to razumno i potrebno za postizanje svrhe navedene u ovim Uvjetima i odredbama, a posebno sljedeći subjekti:

(i) General Logistics Systems Croatia d.o.o., 10360 Popovec, Varaždinska 116.

Osim toga, možemo dati vaše osobne podatke:

(i) u mjeri u kojoj to zahtijeva primjenjivi zakon,

(ii) u vezi s bilo kojim tekućim ili budućim pravnim postupkom, ili

(iii) za dokazivanje, ostvarivanje ili obranu naših zakonskih prava (uključujući pružanje Vaših osobnih podataka trećim stranama kako bismo spriječili prijevaru i minimizirali rizike plaćanja).

 

Informacije na temelju kojih vas nije moguće identificirati: Imamo pravo pružiti vaše osobne podatke na temelju kojih vas nije moguće identificirati (uključujući anonimne podatke o korištenju naše web stranice i/ili usluga, poveznice/odredišne stranice i URL-ovi, vrste platformi, broj klikova itd.) trećim stranama koje su zainteresirane za takve informacije kako bi razumjeli kako koristiti određene usluge.

 

Vaše osobne podatke, koji omogućuju vašu identifikaciju ili lokaciju, ne dijelimo s trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

 

Određenim trećim stranama možemo dopustiti objavljivanje oglasa i marketinških informacija na našoj web stranici. Takve treće strane koriste tehnologiju koja šalje ponude ili poveznice izravno u vaš preglednik, koje se zatim prikazuju kao dio web stranice koju pregledavate. U tom će slučaju automatski dobiti informaciju o vašoj IP adresi. Također mogu koristiti druge tehnologije (kao što su kolačići, JavaScript ili web svjetionici) koje mjere učinkovitost njihovih oglasa i također personaliziraju sadržaj oglasa koji vam se prikazuju. Ne otkrivamo informacije takvim trećim stranama koje bi im omogućile da personaliziraju dobivene informacije. Imajte na umu da ako oglašivač od nas traži da objavimo oglas određenoj skupini kupaca, a vi odgovorite na takav oglas, takav oglašivač ili poslužitelj oglasa može zaključiti da pripadate skupini koju pokušavaju dosegnuti. Ovi uvjeti nisu namijenjeni upravljanju vašim odnosom s bilo kojom trećom stranom koja koristi gore navedene tehnologije. Za više informacija pročitajte uvjete obrade osobnih podataka takvih oglašivača.

 

PRENOSIMO LI VAŠE OSOBNE PODATKE U TREĆE ZEMLJE?

Osobni podaci koje prikupljamo mogu se pohraniti ili na drugi način obrađivati i prenositi unutar zemalja u kojima obavljamo svoje poslovne aktivnosti kako bismo postigli svrhu obrade utvrđenu ovim Uvjetima. U istu svrhu vaši podaci mogu se prenositi između država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora i zemalja koje, prema Europskoj komisiji, jamče razinu zaštite osobnih podataka koju povremeno objavljuje Ured za Zaštita osobnih podataka na svojoj web stranici: https://dataprotection.gov.sk/uoou/en/content/transfers-basis-adequacy-decision

 

KOLIKO ĆEMO DUGO OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE?

Osim ako nije drugačije određeno važećim zakonom, imamo pravo obrađivati vaše osobne podatke u obliku koji vam omogućuje da se identificirate tijekom vremena potrebnog za postizanje svrhe za koju su osobni podaci dostavljeni (ovo može uključivati vrijeme kada posjetite našu web stranicu ili koristiti naše Usluge i/ili za cijelo razdoblje tijekom kojeg traje svrha obrade Osobnih podataka), osim ako nije drugačije navedeno, u sljedećem trajanju:

A. Podaci potrebni za registraciju i pristup web stranici

Podatke potrebne za registraciju i pristup web stranici obradit ćemo od datuma vaše registracije na web stranici u roku od 30 dana od dana otkazivanja registracije. Podatke ćemo u navedenom roku (tj. 30 dana od poništenja registracije) obrađivati isključivo u svrhu raskida ugovornog odnosa između nas i Vas, nastalog Vašom registracijom na web stranici, rješavanja eventualnih sporova proizašlih iz tog odnosa i štiteći bilo koji od naših legitimnih interesa).

 

B. Informacije potrebne za pružanje Usluga

Podatke potrebne za pružanje Usluga obrađivati ćemo od dana kada ste naručili Uslugu do njenog dokazivog pružanja (tj. do dana kada je roba isporučena i plaćena primjenjiva cijena).

C. Podaci prikupljeni u marketinške svrhe

Dobivene podatke ćemo obrađivati u marketinške svrhe od dana kada nam date privolu za takvu obradu do dana (i) povlačenja vaše privole ili (ii) otkazivanja registracije na web stranici.

D. Informacije prikupljene tijekom korištenja naše Web stranice

Dobivene podatke ćemo obrađivati u marketinške svrhe od dana kada nam date privolu za takvu obradu do dana (i) povlačenja vaše privole ili (ii) otkazivanja registracije na web stranici.

E. Informacije prikupljene ostavljanjem komentara/ocjene

Dobivene podatke ćemo obrađivati u marketinške svrhe od dana kada nam date privolu za takvu obradu do dana (i) povlačenja vaše privole ili (ii) otkazivanja registracije na web stranici.

F. Informacije prikupljene tijekom komunikacije s nama

Podatke dobivene komunikacijom s nama obrađivati ćemo od dana njihova preuzimanja do dana kada Vaš zahtjev proizašao iz komunikacije e-poštom neće biti obrađen.

G. Podaci prikupljeni tijekom postupka povrata

Podatke dobivene u postupku povrata novca obrađivati ćemo od dana kada nam ih dostavite u roku arhiviranja koji zahtijevaju posebni zakonski propisi i nadzorna tijela.

Imamo pravo obrađivati vaše osobne podatke dulje od gore navedenog, ako je potrebno (i) u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza, (ii) kako bismo dokazali, ostvarili ili obranili svoja zakonska prava (uključujući pružanje informacija treće strane kako bi se spriječile prijevare i minimizirali rizici plaćanja). 

 

KAKO MOŽETE POVUĆI SVOJU PRIVOLU?

Svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku na temelju vlastite odluke putem e-pošte ili telefonskog kontakta koji možete pronaći ovdje: info@klimeonline.com, +385 21 540 690. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobne podatke na temelju privole prije njezina opoziva. 

 

KOJA SU VAŠA PRAVA I OBVEZE?

Imate pravo:

pristupiti Vašim Osobnim Podacima

Posebno zatražite informacije o:

• svrha obrade Osobnih podataka,

• kategorije osobnih podataka koji se obrađuju,

• primateljima kojima se osobni podaci daju, i

• pohrani vaših osobnih podataka,

• pravo od nas zatražiti ispravak osobnih podataka koji se tiču Vas, njihovo brisanje ili ograničenje njihove obrade ili pravo na prigovor na obradu osobnih podataka,

• pravo na podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka zaštite osobnih podataka Uredu za zaštitu osobnih podataka,

• izvore osobnih podataka ako osobni podaci nisu dobiveni od vas. 

 Tvrtka će Vam odmah dostaviti Vaše osobne podatke koje obrađuje na način u skladu s Vašim zahtjevima. Možemo naplatiti razumnu naknadu za ponovno pružanje osobnih podataka koje tražite, razmjerno administrativnim troškovima.  

 

Ispravak vaših osobnih podataka

U slučaju da saznate da obrađujemo netočne osobne podatke, obavijestite nas o toj činjenici, a mi ćemo ispraviti takve netočne podatke bez nepotrebnog odgađanja. Također imate pravo tražiti dopunu nepotpunih osobnih podataka. 

 

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Izbrisat ćemo Vaše osobne podatke ako: (i) Osobni podaci više nisu potrebni za svrhu za koju su dobiveni, (ii) povučete svoj pristanak za obradu osobnih podataka pod uvjetima navedenim u ovim Uvjetima, ( iii) protivite se obradi osobnih podataka, (iv) vaše smo osobne podatke dobili nezakonito, (v) imamo zakonsku obvezu izbrisati vaše osobne podatke ili (vi) osobni podaci dobiveni u vezi s ponudom usluge informacijske tvrtke.

U slučaju da osobni podaci budu izbrisani na Vaš zahtjev, također ćemo poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere kako bismo obavijestili druge pružatelje koji obrađuju Vaše osobne podatke o ovom zahtjevu, kako bi ti pružatelji izbrisali reference na te osobne podatke i njihove kopije. 

 

Ograničenja obrade osobnih podataka

Imate pravo ograničiti obradu Vaših Osobnih podataka ako: (i) prigovarate točnosti Osobnih podataka tijekom razdoblja za provjeru njihove točnosti, (ii) je obrada Vaših Osobnih podataka nezakonita i prigovarate brisanje osobnih podataka umjesto ograničavanja njihove upotrebe, (iii) više ne trebamo vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali su vam potrebni za ostvarivanje pravnog zahtjeva ili (iv) prigovor na obradu osobnih podataka dok se ne potvrdi da legitimni razlozi s naše strane nadmašuju vaše legitimne interese.

Ako je obrada osobnih podataka ograničena, osim za pohranu, osobne podatke obrađujemo samo uz Vaš izričiti pristanak ili u svrhu ostvarivanja pravnog zahtjeva, radi zaštite osoba ili iz razloga javnog interesa. 

 

Prenosivost osobnih podataka

Imate pravo od nas dobiti svoje osobne podatke koje obrađujemo u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu u svrhu prijenosa tih osobnih podataka drugom operateru.

 

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka

Imate pravo prigovora na obradu osobnih podataka na temelju legitimnog interesa, marketinga i profiliranja u vezi s izravnim marketingom.

 

Pokrenuti postupak pred nadzornim tijelom

Ako sumnjate da su Vam povrijeđena prava u vezi sa zaštitom Vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti zahtjev za pokretanje postupka pred nadzornim tijelom – Uredom za zaštitu osobnih podataka sukladno § 100. Zakona br. 18/2018 Zb.

 

KORISTIMO LI AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA I PROFILIRANJE? KAKO RADI?

Kako bismo pružili naše Usluge, ne koristimo: (i) automatizirano pojedinačno donošenje odluka (tj. prikupljamo vaše osobne podatke, koji se naknadno procjenjuju tehničkim sredstvima, bez ikakve ljudske intervencije. Naknadno, na temelju takve procjene, nastavljamo kako bismo vam pružili naše Usluge) i (ii) profiliranje (tj. prikupljamo i procjenjujemo vaše osobne podatke kao i podatke o vašem ponašanju na našoj web stranici u svrhu vašeg uključivanja u određenu skupinu ljudi i naknadne analize i predviđanja vašeg interesi, daljnje ponašanje itd.).

 

OBRAĐUJEMO LI OSOBNE PODATKE DJECE?

Zaštitu privatnosti vaše djece smatramo posebno važnom. U tu svrhu svjesno ne prikupljamo nikakve osobne podatke od osoba mlađih od 16 godina. Ako ste mlađi od 16 godina, nemojte nam slati nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, telefonski broj ili e-poštu adresa. Nijedna osoba mlađa od 16 godina nema pravo dati svoje osobne podatke na web stranicu. Ako utvrdimo da se bilo koji Osobni podaci koje obrađujemo odnose na osobu mlađu od 16 godina, a pritom nismo dobili privolu zakonskog zastupnika takve osobe, te ćemo Osobne podatke bez odgode izbrisati. Ako sumnjate da možda obrađujemo podatke od ili o osobama mlađim od 16 godina, kontaktirajte nas na +385 21 540 690.

 

KAKO OBRAĐUJEMO FINANCIJSKE TRANSAKCIJE?

Sve financijske transakcije i operacije izvršene elektroničkim putem na našoj web stranici ili u vezi s našim uslugama bit će obrađene putem pružatelja usluga online plaćanja Leanpay d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Pružateljima usluga online plaćanja pružit ćemo vaše osobne podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za obradu plaćanja koja izvršite putem naše web stranice, za povrat takvih plaćanja i rješavanje povrata novca i upita u vezi s takvim plaćanjem i povratom novca.

 

KAKO SURAĐUJEMO S WEB-STRANICAMA TREĆIH STRANA?

Naša web stranica uključuje hiperveze i detalje o web stranicama trećih strana.

Nemamo kontrolu i nismo odgovorni za uvjete obrade i pravila o privatnosti trećih strana.

 

IMATE LI DALJNJIH PITANJA?

Ukoliko ste zainteresirani kontaktirati nas u vezi s obradom osobnih podataka, uključujući i slučaj kada želite ostvariti bilo koje od prava navedenih u ovim Uvjetima, obratite nam se putem e-maila na: info@klimeonline.com ili telefonom na +385 21 540 690.

 

KAKO AŽURIRAMO NAŠE ODREDBE I UVJETE?

Zadržavamo pravo izmjene ovih Odredbi i uvjeta. Ako promijenimo Odredbe i uvjete ili procese, objavit ćemo te promjene na web stranici kako biste uvijek imali pregled informacija koje prikupljamo, kako ih koristimo i pod kojim okolnostima ih možemo dati trećoj strani. Važno je da redovito pregledavate ove Uvjete kako biste bili upoznati sa svim promjenama.

 

KOJE KOLAČIĆE KORISTIMO?

Kolačić je datoteka koja sadrži identifikator (niz slova i brojeva) koji šalje web poslužitelj web pregledniku i pohranjuje ga preglednik na vašem mobilnom uređaju ili računalu radi vaše identifikacije (obično na temelju anonimnih identifikatora). Identifikator se zatim šalje natrag na poslužitelj kad god preglednik zatraži od poslužitelja da pregleda stranicu kako bi identificirao vaš posjet određenoj stranici, popis oglasa na koje ste odgovorili, vrstu preglednika koji koristite i kako bi zapamtio podatke koje ste unijeli na našoj web stranici.

 

Kolačiće koristimo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase koji vam se prikazuju, kako bismo omogućili korištenje funkcionalnosti društvenih medija te u svrhu analize prometa. Informacije o vašem korištenju naše web stranice pružamo našim partnerima za društvene medije, oglašavanje i analitiku, koji te informacije mogu povezati s drugim informacijama koje ste dali ili dobili kao rezultat korištenja njihovih usluga.

 

Kolačiće koristimo kako bismo se mogli prilagoditi Vašim potrebama, kako bismo Vas razlikovali od ostalih korisnika, kako bismo spriječili prikazivanje oglasa u Vašem pregledniku koji Vam nisu zanimljivi te kako bismo Vam pomogli da se ne morate prijaviti na našu web stranicu više puta.

Koristimo ili "trajne" ili "privremene" kolačiće: trajni kolačići bit će pohranjeni u vašem internetskom pregledniku do datuma njihovog navedenog isteka, ako ih ne izbrišete prije tog datuma; Privremeni kolačići, s druge strane, istječu u trenutku kada zatvorite internetski preglednik.

 

Također koristimo kolačiće treće strane: Kolačići treće strane su kolačići koje je postavilo mjesto koje nije naše web mjesto. Na primjer, gumbi društvenih medija "Sviđa mi se" koji se nalaze na njihovoj web stranici. Takav gumb može preuzeti kolačiće koje može pročitati operater tih društvenih medija. Svrha ovih kolačića trećih strana uglavnom je prikupljanje određenih informacija u svrhu istraživanja u području ponašanja, demografije i, ne manje važno, u svrhu provođenja ciljanog marketinga.

 

Kolačići obično ne sadrže informacije na temelju kojih bi vas bilo moguće identificirati, ali vaši osobni podaci koje pohranjujemo mogu biti povezani s podacima koji se dobivaju i pohranjuju iz kolačića.

Tehnički kolačići: kako bi naša internetska trgovina ispravno radila (npr. kako biste mogli izraditi korisnički profil, prijaviti se na njega i kupovati robu i usluge), koristimo tehničke kolačiće. Bez njih naša online trgovina uopće ne bi funkcionirala.

 

Funkcionalni kolačići: kako se ne biste morali stalno prijavljivati i ne biste morali stalno postavljati svoje postavke (npr. postavljati jezik na kojem se prikazuje naša internetska trgovina), funkcionalni kolačići vam pomažu. U tom je slučaju vaša lozinka uvijek šifrirana. Korištenje ovih kolačića nije nužno, ali će vaš posjet našoj online trgovini učiniti znatno ugodnijim i lakšim.

 

Analitički kolačići: analitički kolačići pomažu nam da poboljšamo našu internetsku trgovinu, od čega vi opet imate koristi. Analitičke kolačiće na našoj web stranici prikuplja skripta tvrtke Google Inc., koja zatim anonimizira te podatke. Nakon anonimizacije, to više nije osobni podatak, jer se anonimizirani kolačići ne mogu dodijeliti određenom korisniku, odnosno određenoj osobi. Radimo samo s kolačićima u anonimiziranom obliku. Stoga iz kolačića ne možemo saznati kako se određeni korisnik ponašao na našoj web stranici (koje je stranice posjećivao, koje je proizvode pregledavao itd.).

 

Također koristimo znanje dobiveno iz ovih kolačića u svrhe oglašavanja, gdje možemo prikazati oglašavanje na stranim web stranicama na temelju tih podataka koje smatramo relevantnima za vas.

 

Imajte na umu da blokiranje i/ili brisanje kolačića može imati negativan utjecaj na vašu mogućnost korištenja web stranice i/ili usluga.

 

PRAVO NA PODNOŠENJE JAMSTVENOG ZAHTJEVA
Ukoliko je kupljeni proizvod neispravan, Kupac ima pravo podnijeti jamstveni zahtjev. Za ispravnu ocjenu potrebno je da reklamirani proizvod bude čist, cjelovit i u skladu sa higijenskim propisima ili općim higijenskim načelima. Osim opće poznatih pravila, kupac je dužan pridržavati se i uvjeta za korištenje proizvoda propisanih u jamstvenom listu ili u uputama za upotrebu, koristiti i njegovati proizvod u skladu s predviđenim vijekom trajanja.

MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA JAMSTVENA ZAHTJEVA
Jamstveni zahtjevi mogu se podnijeti e-mailom, poštom na MAKINJA d.o.o., Ulica bana Mladenova 1, Split ili na telefon: +385 21 540 690. Reklamirane proizvode možete poslati GLS Hrvatska na gore navedenu adresu. Preporučamo da osigurate proizvode. Ne prihvaćamo proizvode poslane pouzećem. Jamstveni zahtjev mora sadržavati pisani opis nedostataka koji su predmet zahtjeva i dokaz o kupnji, jamstveni list ili povratnicu. Za ostvarivanje prava na odgovornost za nedostatke (jamstveni zahtjev) uvijek je dovoljan jedan od navedenih dokumenata. Jamstveni zahtjev mora sadržavati i kontakt podatke kupca kako su navedeni: ime i prezime, prebivalište, e-mail, broj telefona i IBAN. Jamstveni postupak počinje danom ispunjenja sljedećih uvjeta:
a) dostavu Obavijesti o jamstvenom zahtjevu Prodavatelju,
b) isporuku reklamiranih proizvoda od Kupca Prodavatelju;
Početak reklamacijskog postupka je ujedno i dan ostvarivanja prava na odgovornost za nedostatke.

POSTUPAK POVRATA PROIZVODA
Ukoliko Vam proizvod ne odgovara, rado ćemo ga besplatno preuzeti od Vas. Nakon podnošenja jamstvenog zahtjeva na liniji korisničke podrške, naručit ćemo preuzimanje robe od špeditera za vas, što će se dogoditi u roku od dva radna dana. Nakon povrata paketa, dobit ćete povrat novca prema priloženom obrascu. Drugi proizvod moguće je kupiti samo kreiranjem nove narudžbe. Ovaj oblik zahtjeva za jamstvom dostupan je samo za kupljene proizvode i ne odnosi se na proizvode kupljene kao dar.

POSTUPAK ZAHTJEVA JAMSTVA
Za povrat proizvoda, isti se može poslati neoštećen u roku od 30 dana. Pošaljite nam ga na: MAKINJA d.o.o., Ulica ban Mladenova 1, Split Ovaj obrazac za reklamaciju jamstva dodajte svom paketu. Nakon primitka paketa, vratit ćemo vam novac u najkraćem mogućem roku.

OBVEZE PRODAVAČA
Prodavatelj je odgovoran osigurati da prodani proizvod ima svojstva i kvalitetu koje općenito zahtijeva prodavatelj ili opisuje proizvođač kako bi bio u skladu sa zahtjevima zakona, da je u određenoj količini i da odgovara namjeni koju je naveo prodavatelj ili za koju proizvod se obično koristi. Prodavatelj odgovara za nedostatke koji se jave u jamstvenom roku nakon kupnje proizvoda.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke u slučaju:
• kupac je sam prouzročio nedostatak,
• kupac je prije kupnje bio upoznat s nedostacima proizvoda te mu je zbog toga odobren popust na proizvod,
• proizvod je imao očite nedostatke, a kupac te nedostatke nije istaknuo prilikom kupnje,
• da je jamstveni zahtjev u suprotnosti s prirodom robe, posebice s rokom valjanosti proizvoda, za koji je dat popust,
• nedostaci nastali tijekom jamstvenog roka zbog istrošenosti robe, njezine neispravne ili prekomjerne uporabe ili su nastali nakon isteka roka valjanosti proizvoda,
• nedostaci su nastali neovlaštenim zahvatom kupca ili druge osobe na proizvodu ili njegovom dijelu,
• proizvod s nedostatkom je dar koji je kupac dobio besplatno.
Po zaprimljenoj reklamaciji kupcu se izdaje jamstveni list s datumom zaprimanja reklamacije, koji se proizvodi reklamiraju, kada i gdje su proizvodi kupljeni, koji je nedostatak i cijena po kojoj su proizvodi kupljeni. Prodavatelj će ovu potvrdu bez odlaganja poslati Kupcu e-poštom ili poštom na adresu koju je Kupac naveo u obrascu zahtjeva za jamstvo. Ako potvrdu nije moguće dostaviti odmah, mora se dostaviti bez nepotrebnog odgađanja, ali najkasnije zajedno s potvrdom jamstvenog zahtjeva.
Ukoliko kupac reklamira nedostatak proizvoda, prodavatelj je dužan odmah odlučiti o rješavanju jamstvenog zahtjeva, u složenim slučajevima u roku od 3 radna dana od dana reklamacije, au opravdanim slučajevima, posebno ako je riječ o složenoj tehničkoj procjeni. proizvoda ili usluge, u roku od 30 radnih dana od datuma reklamacije. Nakon utvrđivanja načina jamstvenog potraživanja, jamstveni zahtjev će se rješavati odmah, u opravdanim slučajevima jamstveni zahtjev može se podmiriti naknadno, ali rješavanje jamstvenog zahtjeva ne može trajati duže od 30 dana od dana reklamacije. . Međutim, u slučaju da prodavatelj preuzme reklamirani proizvod kasnije od dana reklamacije, rok za namirenje reklamacije počinje teći od dana kada prodavatelj preuzme reklamirani proizvod.

JAMSTVENI ROK ZA REKLAMACIJU
Prodavatelj odgovara za nedostatke proizvoda u razdoblju od 24 mjeseca od primitka proizvoda od strane kupca, ako nije drugačije navedeno na robi, njezinoj ambalaži ili jamstveni list. Ukoliko se radi o rabljenom proizvodu, jamstveni rok je 12 mjeseci. Ovo jamstveno razdoblje ne odnosi se na kvarljive proizvode. U slučaju kvarljivih proizvoda, potrošač je dužan ostvariti pravo na nedostatak najkasnije sljedeći dan od dana primitka robe, u protivnom prava prestaju. Ako je proizvod pod jamstvom popravljen, jamstveni rok traje od trenutka reklamacije jamstva do trenutka kada je kupac dužan preuzeti proizvod nakon popravka, čak i ako to nije učinio. U slučaju zamjene proizvoda za novi, novi jamstveni rok počinje teći od dana primitka proizvoda ili slanja kupcu. Ako se reklamacija za robu s nedostatkom podnese tijekom jamstvenog roka, pravo na odgovornost za nedostatak prestaje. O rješavanju jamstvenog zahtjeva kupac će biti obaviješten osobno, telefonom ili e-mailom. Prodavatelj izdaje pisanu potvrdu o rješavanju jamstvenog zahtjeva koja sadrži podatke o kupcu, datum zaprimanja reklamacije, koji su proizvodi reklamirani,
kada i gdje su proizvodi kupljeni, opis nedostatka , datum i način rješavanja reklamacije:
• u slučaju priznavanja osnovanosti reklamacije i rješavanja reklamacije zamjenom neispravnog proizvoda za besprijekoran proizvod ili popravkom proizvoda, prodavatelj će poslati i potvrdu o jamstvenog zahtjeva potrošaču zajedno s novim ili popravljenim proizvodom na adresu potrošača navedenu u jamstvenom zahtjevu.
• u ostalim slučajevima, prodavatelj će poslati obavijest o podmirenju jamstvenog zahtjeva na e-mail Kupca naveden u jamstvenom zahtjevu ili poštom.

PRAVA POTROŠAČA
U slučaju nedostataka proizvoda koje potrošač reklamira tijekom jamstvenog roka iu slučaju da su ti nedostaci popravljivi, ima pravo na besplatan popravak kvara, uredno i ispravno i to u dogledno vrijeme. Umjesto otklanjanja kvara, prodavatelj uvijek može proizvod zamijeniti ispravnim. U slučaju nedostataka koji se ne mogu popraviti i onemogućuju pravilno korištenje proizvoda, potrošač ima pravo zamijeniti proizvod ili ima pravo odustati od ugovora i zahtijevati povrat kupoprodajne cijene. Ako se nedostatak može popraviti, ali zbog ponavljanja nedostataka nakon popravka ili zbog višestrukih nedostataka potrošač ne može ispravno koristiti proizvod, ima pravo zamijeniti proizvod ili ima pravo odustati od ugovora i zahtijevati povrat novca od nabavne cijene. Kupac ima ista prava kao i kod nedostataka koji se ne mogu popraviti, tijekom popravka proizvoda s greškom u roku od 30 dana od reklamacije. U slučaju nepopravljivih nedostataka koji ne onemogućuju ispravnu uporabu proizvoda, potrošač ima pravo na odgovarajući popust na proizvod. Ukoliko je proizvod prodan po nižoj cijeni ili rabljeni proizvod ima nedostatak za koji je odgovoran prodavatelj, kupac ima pravo na odgovarajući popust umjesto prava na zamjenu artikla.
U slučaju da se proizvodi ne mogu isporučiti kupcu nakon podmirenja jamstvenog zahtjeva, prodavatelj ima pravo preprodati robu. Ako prodavatelj postupi u skladu s ovim postupkom i kupac od prodavatelja zatraži izdavanje proizvoda, prodavatelj će kupcu nadoknaditi iznos za koji je prodao proizvode, nakon odbitka odgovarajućih troškova vezanih uz skladištenje i prodaju proizvoda.

ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA
Sukladno Zakonu br. 391/2015 Zb. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, potrošač ima pravo obratiti se prodavatelju za ispravku ako nije zadovoljan načinom na koji je prodavatelj riješio njegov zahtjev za jamstvo ili ako smatra da je prodavatelj povrijedio njegova prava. Potrošač ima pravo podnijeti zahtjev za pokretanje alternativnog rješavanja spora tijelu za ARS ako je prodavatelj odbio zahtjev ili mu nije odgovorio u roku od 30 dana od dana primitka istog. Potrošač podnosi prijedlog nadležnom tijelu za ARS; to ne utječe na mogućnost odlaska na sud. Cilj ovog zakona je stvoriti novu mogućnost potrošačima da svoje sporove s prodavateljem riješe brzo, učinkovito, manje formalno i prije svega besplatno, odnosno uz minimalne troškove. Riječ je o postizanju pomirbenog rješenja, odn. sporazum između potrošača i prodavatelja o rješavanju spora koji postaje obvezujući pravni temelj nakon što se obje strane slože s njegovim tekstom.

 

Produljeno jamstvo

Klimeonline Vam nudi dodatnu pogodnost za zidne klima uređaje stambene serije. Uz osnovno jamstvo od 3 godine, nudimo pogodnost dodatnog produljenog jamstva od 2 godine. Na ovaj način dobivate ukupno 5 godina jamstva na cijeli uređaj i 7 godina na kompresor.
BONUS ZAŠTITA BONUS 60 – PRODULJENJE JAMSTVENOG ROKA NA UKUPNO 60 MJESECI
Produljena zaštita klima uređaja na ukupno 60 mjeseci od kupnje, pod uvjetima sličnim jamstvu proizvođača.
Bonus zaštita PJR 60 (produljenje jamstvenog roka): pokriva sve štete nastale tijekom trajanja zaštite (60 mjeseci), te nakon isteka jamstvenog roka proizvođača, a koje su posljedica nedostatka materijala ili performansi elektroničkog uređaja ili Uvjeti zaštite bonusa za štetu. Nikakva mehanička oštećenja nisu pokrivena.
Korisnik je dužan aktivirati Bonus zaštitu unutar 10 dana od kupnje (izdavanja računa).
Ukoliko želite produženo jamstvo za više uređaja – za svaki naručeni proizvod potrebno je odabrati posebno jamstvo.
Kategorizacija produljenog jamstvenog roka prema vrijednosti naručenog proizvoda:
• B1 Bonus zaštita PJR 60 – Pokriva proizvode vrijednosti proizvoda od 500 do 2000 kn
• B2 Bonus zaštita PJR 60 – Pokriva proizvode vrijednosti proizvoda od 2001 do 4000 kn
• B3 Bonus zaštita PJR 60 – Pokriva proizvode vrijednosti proizvoda od 4001 do 6000 kn
• B4 Bonus zaštita PJR 60 – Pokriva proizvode vrijednosti proizvoda od 6001 do 8000 kn
• B5 Bonus zaštita PJR 60 – Pokriva proizvode vrijednosti proizvoda od 8001 do 10000 kn
• B6 Bonus zaštita PJR 60 – Pokriva proizvode vrijednosti proizvoda od 10001 do 15000 kn

Ovlaštena montaža i servis – MAKINJA d.o.o.
Vršimo ovlaštenu montažu klima uređaja kupljenih na web shopu www.klimeonline.com diljem Hrvatske. Montažu vrši naš partner – ovlaštena tvrtka na vašem području, tako da imate zajamčenu kvalitetu usluge i podrške u jamstvenom i izvan jamstvenom roku. Montažu može obaviti i vaš instalater koji vam treba jamčiti obavljeni posao i pružiti odgovarajuću podršku tijekom jamstvenog roka.

Podatke instalatera Vam dostavljamo odmah nakon plaćanja klima uređaja ili organiziramo montažu za Vas. Montažu možete platiti putem web shopa www.klimeonline.com a možete platiti i instalatera prilikom ugradnje, u tom slučaju račun za ugradnju izdaje tvrtka koja je ugradila klimu. Po potrebi vršimo besplatan pregled stanja na objektu kako bismo izradili ponudu ili ponudili odgovarajući klima uređaj te dogovorili detalje montaže.

Instalacija klima uređaja
Važno je da montažu klima uređaja izvrši tvrtka, ovlašteni zastupnik, jer samo u tom slučaju se daje tvornička garancija na uređaj i montažu. Na području Splitsko-dalmatinske županije montažu obavljaju licencirani profesionalni instalateri tvrtke MAKINJA d.o.o. a na ostalim područjima Hrvatske montažu obavljaju ovlašteni stručnjaci-instalateri naših partnerskih tvrtki.

U ostalim regijama Hrvatske imamo partnerske tvrtke i obrte s kojima imamo sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji za ovlaštenu montažu klima uređaja koje Vam isporučujemo. Kontakt podatke ovlaštenog instalatera dostavljamo Vam odmah nakon uplate klima uređaja. Također, na vaš zahtjev možemo dogovoriti montažu i pripremiti sve potrebno, nakon čega će vas kontaktirati ovlašteni instalater radi dogovora termina i same montaže. Ukoliko montažu vrši naš instalater ili tvrtka koju smo preporučili u slučaju reklamacije ili kvara potrebno je kontaktirati instalatera ili direktno našu tvrtku MAKINJA d.o.o. Serviser će izaći na objekt i besplatno popraviti klima uređaj. Popravak unutar jamstvenog roka za vas je besplatan.

Odabir instalatera
Važno: Ukoliko sami nađete instalatera, on je dužan u jamstvenom roku na Vaš zahtjev besplatno izaći na objekt, utvrditi kvar i po potrebi zamijeniti rezervni dio koji ćemo mi nabaviti. Ako vaš instalater ne reagira ili ne zna kako popraviti klima uređaj, možete izgubiti jamstvo. U tom slučaju možete nas kontaktirati i mi ćemo vam poslati našeg servisera kojeg trebate platiti.

Da bi jamstvo vrijedilo klima uređaj mora biti montiran od strane ovlaštenog instalatera te mora biti ovjeren jamstveni list. Ukoliko montažu vrši neovlaštena osoba, ista preuzima odgovornost za eventualne kvarove i kvarove na uređaju i instalaciji, u kojem slučaju Prodavatelj ne odgovara za štetu.

Ovdje provjerite cijene naših usluga.

PARTNERSKI PROGRAM
Zaradite mnogo novca tako da pričate o nama...

Klimeonline je vodeći prodavač HVAC proizvoda na mreži iza kojeg stoji više od 20 godina iskustva u industriji.

Klimeonline kupcima donosi najniže cijene i podršku jer posluju izravno s proizvođačima, imaju najsuvremeniju podršku i zaposlene inženjere koji odgovaraju na sva pitanja kupaca.

Klimeonline partnerski program dostupan je u LinkShare partnerskoj mreži, a njime profesionalno upravlja tim PartnerCentric, Inc. Naš cilj je informirati vas o Klimeonline proizvodima i promocijama kako bismo vam pomogli da budete produktivniji, učinkovitiji i profitabilniji, ako ako imate pitanja, obratite nam se na marketing@klimeonline.com

PROVIZIJA:
6% provizije za svaku prodaju!
Visoki PVN – Prosječna vrijednost narudžbe iznad 1000 €

KOLAČIĆ
30 dana

PLAĆENO TRAŽENJE
Nema licitiranja za našu robnu marku ili izraze zaštitnih znakova u bilo kojoj vrsti izraza ili u bilo kojoj kombinaciji, u bilo kojem sustavu. PRIMJERI OGRANIČENIH UVJETA: Klimeonline, Kliemonline.com, www.klimeonline.com, Klimeonline kupon,
Izravno i dubinsko povezivanje: Da
Upotreba domene u URL-u za prikaz: NE

KUPONI
Da! Partnerski kuponi su dobrodošli! Svojim kupcima možete promovirati posebne ponude putem Klimeonline partnerskog programa.

BLOGERI
Da, naši odobreni suradnici blogeri mogu koristiti poveznice izvora slika na proizvode na našoj stranici za svoje pozitivne objave na blogu Klimeonline.

Prijavi se na partnerski program Klimeonline danas!
https://signup.linkshare.com/publishers/registration/landing?ls-locale=us&host=linkshare&mid=37216

REFERENCE
– https://signup.linkshare.com/publishers/registration/landing?ls-locale=us&host=linkshare&mid=37216
– https://impact.com adgroup=Affiliate%20Network&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=15794701358&utm_content=573071874855&utm_term=affiliate%20network-p&_bk=affiliate%20network&_bm=p&_bn=g&gclid=CjwKCAiApfeQBhAUEiwA7K_UHx7OjjD97LiI4qOxnsfo7i5SRbm4czDvHX73AQS4zf39KiA0ELSaDBoCWKMQAvD_BwE
– https://rakutenadvertising.com/affiliate/

Politika privatnosti
Pravila Povrata Novca i Artikala

POSTANI INSTALATER

ŽELIMO VAS

Često postavljana pitanja
Za vas smo pripremili popis odgovora na najčešća pitanja kako bismo vam olakšali kupovinu na našim stranicama. Zahvaljujući našem vodiču imat ćete sve informacije na jednom mjestu.

Odabir robe

Možete li mi pomoći pri odabiru proizvoda?
Rado ćemo vas savjetovati o izboru dodataka prehrani, progresivne hrane i ostalog fitness asortimana koji nudimo na našim stranicama. Sve što trebate učiniti je kontaktirati naš korisnički centar slanjem e-pošte na info@klimeonline.com. Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja. Puno informacija o proizvodima možete pronaći i na našem Klimeonline blogu.

Gdje mogu dobiti informacije o dostupnosti rasprodanih proizvoda?
Rado ćemo to provjeriti za vas. Za dostupnost proizvoda kojih nema na zalihama kontaktirajte nas na info@klimeonline.com.

Što je "redovna cijena" navedena uz proizvode?
Redovna cijena odnosi se na prosječni iznos novca za koji se proizvod može kupiti u drugim e-trgovinama. MAKINJA Vam jamči samo najbolje cijene.

Gdje mogu pronaći tablicu veličina?
Veličine odjeće općenito su navedene u tablici veličina na kraju opisa proizvoda. Ako niste pronašli tražene podatke, obratite se našoj službi za korisnike putem e-pošte na info@klimeonline.com.

Proces registracije i naručivanja
Trebam li biti registriran kada naručujem proizvod?
Ne morate. Samo ispunite narudžbenicu i to je to. Ipak, prednost je imati registrirani račun na kojemu možete pratiti status svoje narudžbe i ostvariti druge pogodnosti našeg programa vjernosti.

Zašto se ne mogu prijaviti na svoj račun?
Jedan od razloga može biti taj što unosite netočnu lozinku ili ste registrirani s drugom e-poštom. Ako se ne možete prijaviti na svoj račun, kontaktirajte našu korisničku podršku putem e-pošte na info@klimeonline.com.

Je li moja narudžba prihvaćena ako nisam primio e-mail o potvrdi?
Nakon što kreirate svoju narudžbu, trebali biste primiti e-poruku kojom se potvrđuje vaša narudžba. Ako niste primili ovu e-poštu, pokušajte provjeriti SPAM mapu u svom poštanskom sandučiću. Ako i dalje nema potvrde o primitku narudžbe, možda je došlo do pogreške. U tom slučaju kontaktirajte našu korisničku podršku e-poštom na info@klimeonline.com.

Gdje mogu provjeriti status svoje narudžbe?
Svoju narudžbu možete pratiti prijavom na svoj račun na stranici Klimeonline. Ako nemate račun, možete se obratiti našoj korisničkoj podršci koja će vam dati informacije o vašoj narudžbi.

Kako da poništim ili promijenim svoju narudžbu?
Samo naša služba za korisnike može mijenjati narudžbe. Stoga, ukoliko vam naručeni artikli ne odgovaraju, pišite nam na info@klimeonline.com. Isto vrijedi i za otkazivanja. Međutim, ako je narudžba već poslana, ne možete je promijeniti.
Delivery and payment for goods

Kada ću primiti paket?
Pakete šaljemo unutar 24 sata od slanja vaše narudžbe. Naši ugovoreni prijevoznici jamče isporuku vaše narudžbe u roku od 3-8 radnih dana. Međutim, ne možemo jamčiti isporuku u roku od 24 sata tijekom praznika ili velikih rasprodaja. Pošiljke šaljemo u najkraćem mogućem roku, a onda je to odgovornost špediterske tvrtke, u kojem vremenu će pošiljka biti dostavljena tijekom praznika zbog popunjenosti kapaciteta.

Gdje mogu pratiti svoju pošiljku?
Za praćenje vaše pošiljke obratite se našoj korisničkoj podršci e-poštom na info@klimeonline.com. Kao odgovor, primit ćete informativni e-mail s vašim brojem za praćenje. Tada možete pratiti status svoje pošiljke izravno na web stranici prijevoznika.

Koje su mogućnosti plaćanja?
Plaćanje karticom putem interneta – Narudžbu možete platiti karticom koja ima omogućeno plaćanje putem interneta. Ovo je praktičan i siguran način bezgotovinskog plaćanja. Trenutno prihvaćamo platne kartice VISA, VISA Electron, Maestro i MasterCard. Bankovni prijenos – Robu možete platiti i putem internetskog bankarstva. Na vašu adresu e-pošte poslat ćemo podatke koji su vam potrebni za plaćanje elektroničkim bankarstvom. Plaćanje možete izvršiti unutar 3 dana od slanja narudžbe. Obavezno ispunite sve potrebne podatke, posebno varijabilni simbol, inače se proces može odužiti. Robu ćemo vam poslati tek nakon što vaša uplata sjedne na naš račun. PayPal – Korisnici PayPala mogu jednostavno, brzo i sigurno platiti narudžbu putem PayPal elektroničkog novčanika. Također možete pronaći ove i druge informacije u našem odjeljku Dostava i plaćanje.

Reklamacije i povrati

Kurir je dostavio vidno oštećen paket. Što da radim?
Ako vam dostavljač dostavi oštećeni paket, preporučamo da ga ne preuzimate i da s njim popunite protokol reklamacije. Prijevoznik će nas obavijestiti o oštećenju, a mi ćemo vam ponovno poslati novi netaknuti paket.

Moja narudžba ima oštećen proizvod, nedostaje proizvod ili proizvod koji nisam naručio. Što da radim?
Ako imate bilo kakvih problema s vašom narudžbom (oštećena roba, proizvod koji nedostaje, poslana neispravna roba) slobodno kontaktirajte našu korisničku podršku što je prije moguće. Pošaljite upit na info@klimeonline.com s priloženim fotografijama paketa i njegovog sadržaja. Obradit ćemo vaš zahtjev u roku od nekoliko sati unutar radnih dana.

Želim zamijeniti kupljenu robu. Kako dalje?
Razmjena robe nije moguća. Robu je moguće samo vratiti, a tada možete naručiti druge artikle po vlastitom izboru. Povrat se ne odnosi na poklon artikle. Za besplatan povrat robe preporučamo da se obratite našoj korisničkoj službi na info@klimeonline.com ili nas nazovite na: +385 21 540 690. Robu koja vam ne odgovara besplatno ćemo preuzeti putem kurira. Kako biste olakšali ovaj postupak, e-poštom nam pošaljite broj narudžbe, naziv predmeta koje želite vratiti i adresu na kojoj ih kurir može preuzeti. Nakon povrata paketa izvršit će se novčana naknada. U posebnim slučajevima robu možete vratiti slanjem na adresu o vlastitom trošku: MAKINJA d.o.o., Ulica ban Mladenova 1, Split. Uključite ovaj obrazac u paket. Novčana naknada bit će obrađena čim se roba vrati. Molimo ne šaljite robu putem usluge plaćanja pouzećem. Takve pošiljke nećemo prihvatiti s naše strane.

Želim vratiti kupljeni artikl. Kako postupiti?
Ako želite vratiti proizvod, možete ga vratiti neoštećenog u roku od 30 kalendarskih dana. Pošaljite na: MAKINJA d.o.o., Ulica ban Mladenova 1, Split, Hrvatska. Uključite ovaj obrazac u paket. Nakon što primimo paket vraćen, pristupit ćemo novčanoj nadoknadi.

Želim zatražiti ili zamijeniti kupljenu robu. Kako postupiti?
Ako iz bilo kojeg razloga želite zatražiti proizvod, pošaljite ga na adresu: MAKINJA doo, Ulica bana Mladenova 1, Split, Hrvatska. Molimo da ovaj obrazac uključite u paket. Provjerite jesu li svi podaci na obrascu ispravno ispunjeni. Nakon primitka paketa izvršit ćemo reklamaciju i povrat novca za robu. Za više informacija o mogućnostima i načinima reklamacije, molimo pogledajte Reklamacijski postupak. stranica.

Mogu li prilikom reklamacije vratiti samo dio narudžbe?
Naravno. Ako ste naručili više od jednog artikla u jednoj narudžbi, možete jednostavno zatražiti ili vratiti samo dio narudžbe koji vam ne treba.

Naručio sam robu, ali nije mi isporučena. Kako nastaviti?
Ako ne primite narudžbu u roku od 8 radnih dana od kreiranja narudžbe, slobodno nas kontaktirajte na info@klimeonline.com.

Veleprodajna suradnja
Kako mogu s vama uspostaviti veleprodajnu suradnju?
Klimeonline nudi mogućnost uspostavljanja veleprodajne suradnje. To će vam, kao našem partneru, dati nekoliko pogodnosti, uključujući sniženu kupovnu cijenu. Više o prednostima i mogućnostima veleprodajne suradnje možete saznati na našim stranicama u rubrici Veleprodaja. Ukoliko imate još pitanja o veleprodajnoj suradnji, možete ih poslati na: info@klimeonline.com. ili ispunite B2B obrazac na https://klimeonline.com/b2b/form/.

hrHrvatski
× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday